Statut Asociatia Calatoria Divortului

asociatia-calatoria-divortului-logo

STATUT
ASOCIAŢIA CALATORIA DIVORTULUI

 

CAPITOLUL II
DENUMIREA, SCOPUL SI OBIECTIVELE ACTIVITATII

Art. 2. Denumirea Asociatiei va fi “ASOCIAŢIA CALATORIA DIVORTULUI, conform dovezii eliberata de catre Ministerul Justitiei nr. 155598 din data de 08.09.2016, va fi persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Art. 3. Asociatia este constituita ca persoana juridica romana de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica, fără scop lucrativ si independenta, care isi desfasoara activitatea in interesul membrilor sai, in temeiul O.G. nr. 26/2000 si in conformitate cu legile romane si cu acest Statut. Asociatia este o organizatie neutra in materie politica, religioasa, desfasurandu-si activitatea fara discriminare.

Art. 4. Asociatia este constituita din fondatori si membri care se afiliaza acesteia.

Art. 5. Sediul Asociatiei “ASOCIAŢIA CALATORIA DIVORTULUI”, este situat in Mun. Bucuresti, sector 1, Str. Aldeni nr. 6, Constructia C1- nr. cadastral 203493-C1, camera 1.

In functie de necesitatile impuse de dezvoltarea activitatii, Asociatia poate inchiria/concesiona sau isi poate cumpara/construi si alte sedii in localitate sau in orice alt loc, pe baza hotararii Consiliului Director, luata cu respectarea Actului Constitutiv, a Statutului Asociatiei si a legilor in vigoare, fiind comunicata instantelor judecatoresti in circumscriptia carora se afla vechiul si noul sediu al Asociatiei.

Art. 6. Durata de functionare a asociatiei este nedeterminata, dizolvarea si lichidarea realizandu-se in conditiile prevazute de Statutul Asociatiei si cu respectarea O.G. nr. 26/2000.

CAPITOLUL III

SCOPUL, MISIUNEA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI

Art. 7. Activitatea Asociatiei este bazata pe activitati non-profit, conform reglementarilor din codul fiscal. Asociatia isi urmareste obiectivele intr-un spirit de impartialitate, respectand opiniile ficaruia, fie ele ideologice, filozofice sau religioase.

Art. 8. SCOPUL Asociatiei de a concepe, organiza, promova şi desfăşura activități şi proiecte de sustinere a persoanelor care trec printr-o perioada dificila a vietii lor – divortul – în vederea recuperarii echilibrului emotional, preventia imbolnavirilor si asigurarea starii de sanatate fizica si psihica, rezolvarea optima a aspectelor financiare si judiciare, precum si solutionarea optima a dezvoltarii si cresterii copiilor.

Asociația „CĂLĂTORIA DIVORȚULUI” promovează valorile care țin de egalitatea de şansă a membrilor comunității şi, în acelaşi timp, promovează activități de combatere a excluziunii sociale si de prevenire a imbolnavirii psihice sau a izolarii sociale.

Art. 9. Asociatia nu se va folosi decat de drepturile ce-i sunt necesar legale pentru realizarea, scopului si destinatiei sale.

Art. 10. Consultanta, suportul si asistenta oferite de Asociatie nu au caracter juridic si nu fac in niciun fel referire la domeniul juridic. In cazul in care este necesara consultanta juridica, Asociatia va oferi sprijin in vederea identificarii partenerilor avand competente specifice si functionand in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Art. 11. OBIECTIVELE Asociatiei:

 1. Asigurarea accesului la informatie prin organizarea unor evenimente avand ca tema consilierea persoanelor care au trecut sau trec printr-un divort;

 2. Elaborarea precum si sustinerea de proiecte cu caracter social ale speaker-ilor motivationali si coach-ing specifice persoanelor divortate;

 3. Infiintarea de puncte de consiliere (avand la dispozitie site, brosuri, invitatii, carti, reviste, materiale video, etc.) pentru persoanele divortate, in vederea dezvoltarii profesionale si a relatiilor sociale referitoare la persoanele divortate;

 4. Facilitarea accesului la servicii de psihologie, psihoterapie, psihiatrie, endocrine, nutritie, detoxifiere, relaxare, echilibru, asigurari de sanatate, pentru persoanele divortate sau care trec printr-un divort si pentru partenerul somer;

 1. Asigurarea de servicii de consiliere psihologica si de imbunatatire a echilibrului emotional a copiilor dupa divort;

 1. Derularea unor programe de dezvoltare personala, imbunatatire a formei fizice (design vestimentar, rejuvenare, activitati de infrumusetare, etc.) pentru persoanele divortate sau care trec printr-un divort;

 1. Imbunatatirea stilului de viata prin desfasurarea unor programe de socializare, cluburi, cercuri de recreere, tabere si excursii, abonamente gym pentru persoanele divortate sau care trec printr-un divort;

 1. Elaborarea unor proiecte de reintegrare rapida in plan profesional prin promovarea unor servicii specifice ale corporatiilor, coaching pentru angajatul divortat si stabilirea unui program flexibil mono-parinte;

 1. Facilitarea accesului la programe de educatie in gradinite, crese, servicii de educatie in parenting, acces la evenimente si intalniri ale parintilor mono-parentali;

 1. Organizarea si facilitarea accesului la activitatile de consultanta specializata in mediul juridic, financiar, medical pentru persoanele divortate sau care trec printr-un divort;

 1. colaborarea cu diversi membrii ai unitatilor culturale sau din mediul privat in vederea organizarii unor evenimente si spectacole pentru imbunatatirea starii psihice si a activitatilor sociale a pentru persoanele divortate sau care trec printr-un divort;

 2. organizarea si desfasurarea de activitati ce urmaresc pregatirea si formarea unor voluntari, in vederea sustinerii de dezbateri pe diverse teme cu caracter liber si de dezvoltare personala a pentru persoanele divortate sau care trec printr-un divort;

 3. Conceperea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte instituţii publice sau private, din ţară sau din străinătate;

 4. Cultivarea legaturilor cu alte organizatii si persoane fizice din tara si strainatate cu interese comune cu cele ale asociatiei, prin schimburi de experienta, proiecte comune si delegatii reprezentand asociatia;

 5. Reprezentarea intereselor comune membrilor asociatiei pe langa organismele si organizatiile nationale si internationale;

 6. Atragerea de noi membrii in cadrul Asociatiei, criteriile fundamentale fiind cele bazate pe integritate, moralitate, seriozitate, constiinciozitate, perseverenta;

 7. Pentru atingerea scopului, asociatia va putea desfasura activitati economice directe si de strangere de fonduri:

  1. organizarea si prezentarea de spectacole artistice;

  2. organizarea de festivaluri, tombole, simpozioane, dineuri, chete;

  3. vanzarea de materiale exclusive ale asociatiei (precum publicatii, ilustrate, carti, etc.)

 8. Prestarea oricarei activitati permise de lege din care se pot obtine beneficii in vederea asigurarii autofinantarii, precum si atragerea altor surse de finantare pentru realizarea obiectivelor.

Art. 12 Pentru indeplinirea obiectivelor sale, Asociatia isi propune realizarea urmatoarelor activitati:

 • organizarea de conferinte, dezbateri, seminarii;

 • organizarea de cursuri de instruire a voluntarilor in Asociatie;

 • consiliere;

 • publicarea de materiale informative;

 • colaborari si asocieri cu organizatii similare, cu diverse persoane fizice sau juridice romane sau straine si obtinerea de fonduri;

 • activitati filantropice;

 • acordarea de ajutoare si sustinere a membrilor sai;

 • stimularea prin acordarea de premii, diplome si distinctii acelora ce se vor impune prin activitati de exceptie.

Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director.

In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

Art. 13 In vederea realizarii scopurilor prevazute in statut, Asociatia poate coopera si se poate asocia cu alte organizatii din tara si strainatate, cu aprobarea Consiliului Director.

Art. 14 Asociatia se poate afilia la federaţii sau uniuni pe bază de protocol de colaborare încheiate cu acestea sau în condiţiile statutului acestora, in vederea armonizarii actiunilor desfasurate in sprijinul membrilor săi.

CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIATIEI – DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 15 Asociatia poate colabora in activitatea proprie cu alte asociatii sau fundatii.

Art. 16 Consiliul Director va tine o evidenta a tuturor membrilor Asociatiei, pe categorii de membri, care va fi validata anual de catre Adunarea Generala.

Art. 17 Pot deveni membri ai Asociatiei persoanele fizice sau juridice din tară sau străinătate care sprijină moral si/sau material Asociatia.

(1) Membrii pot fi:

a. Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociatiei, si nu pot fi exclusi de catre Adunarea Generala, pe toata durata asociatiei, ei putand renunta la acesta calitate in orice moment.

b. Membri – care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de adeziune, către Adunarea Generală, abilitată să se pronunte asupra admiterii de noi membri, care va cuprinde angajamentul membrului de a respecta dispozitiile statutului si de a nu intreprinde niciun act sau fapta care sa prejudicieze asociatia, imaginea asociatiei sau membri sai. De asemnenea, in caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îsi motiveze decizia.

c. Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale si cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociatiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

(2) Calitatea de membru al Asociatiei nu este transmisibila.

Art. 18 Membrii au urmatoarele drepturi:

 1. Sa fie alesi in organele de conducere sau control ale Asociatiei;

 2. Sa faca propuneri pentru completarea si/sau modificarea Statutului Asociatiei;

 3. Sa participe la Adunarea Generala si sa voteze in cadrul acesteia,

 4. Sa recomande alti membri in vederea dobandirii calitatii de membru asociat al Asociatiei;

 5. Sa beneficieze de programele de pregatire organizate de Asociatie;

 6. Sa participe la conferinte, simpozioane, dezbateri si orice alte manifestari organizate de Asociatie in tara si in strainatate.

Art. 19 Membrii au urmatoarele obligatii:

 1. Sa actioneze pentru realizarea obiectului de activitate al Asociatiei, in vederea indeplinirii scopurilor din statut;

 2. Sa respecte statutul Asociatiei si hotararile organelor de conducere;

 3. Sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala in relatiile cu ceilalti membrii ai Asociatiei si cu partenerii de contracte;

 4. Sa militeze pentru cresterea prestigiului Asociatiei si al membrilor acesteia;

 5. Sa participe la actiunile organizate de Asociatie;

 6. Sa nu invoce/ utilizeze statutul de membru al Asociatiei in scopuri nelegale;

 7. Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociatiei.

Art. 20 Adunarea Generala poate hotari aplicarea unor masuri sanctionatorii impotriva membrilor Asociatiei pentru fapte cum ar fi:

  1. incalcarea dispozitiilor Actului Constitutiv, Statutului si/sau hotararilor organelor de conducere ale Asociatiei;

  2. neprezentarea nemotivata la Adunarea Generala repetata de 3 ori;

  3. neplata contributiilor la patrimoniul Asociatiei;

  4. utilizarea statutului de membru al Asociatiei in scopuri comerciale;

  5. producerea de prejudicii morale si/ materiale Asociatiei in activitatea proprie;

  6. angajarea in activitati contrare legii si ordinii de drept din Romania;

Art. 21 In raport de gravitatea faptei comise, masuri sanctionatorii pot fi:

     1. avertisment;

     2. interzicerea dreptului de a fi ales in organele de conducere sau control al Asociatiei;

     3. interdictia de a participa la conferinte, simpozioane, alte activitati de acest gen;

     4. amenda;

     5. anularea unui rezultat;

     6. anularea unui titlu acordat de catre Asociatie, in cazul in care a fost obtinut prin incalcarea regulamentului;

     7. suspendarea calitatii de membru;

     8. excluderea din Asociatie;

     9. solicitarea de daune interese pentru prejudiciile cauzate;

Art. 22 Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza:

 1. Prin retragere;

 2. Prin dizolvare, urmata de lichidare in cazul persoanelor juridice;

 3. Prin declararea starii de reorganizare judiciara sau insolventa;

 4. Prin excludere;

 5. Prin decesul membrului;

 6. Prin incetarea activitatii Asociatiei.

Art. 23 Excluderea unui membru din Asociatie poate fi hotarata de catre Consiliul Director. Excluderea intervine in urmatoarele cazuri:

 1. In caz de neplata a cotizatiei cu o intarziere mai mare de doua luni de la scadenta;

 2. Neprezentarea nemotivata la Adunarea Generala repetata de 3 ori;

 3. Incalcari grave sau repetate ale prevederilor statutare si ale hotararilor organelor de conducere ale Asociatiei ; Gravitatea va fi stabilita de catre Consiliul Director;

 4. Ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal care stirbesc imaginea Asociatiei.

Art. 24 Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei. Ei sunt obligati a achita cotizatia pana la data pronuntarii deciziei definitive si irevocabile privind statutul lor. In situatia in care sunt exclusi pentru neplata cotizatiei, au dreptul de a reveni la statutul de membru daca achita din nou cotizatia, incluziv cuantumul cotizatiilor restante.

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 25 Organele de conducere al Asociatiei sunt urmatoarele:

 1. Adunarea Generala;

 2. Consiliul Director;

ADUNAREA GENERALA

Art. 26 Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei din care fac parte toti membrii fondatori si afiliati cu drept de vot.

Art. 27 Adunarea Generala a membrilor Asociatiei are urmatoarele atributii:

 1. aproba modificarea Actului Constitutiv/Statutului Asociatiei;

 2. ratifica o eventuala schimbare a denumirii Asociatiei;

 3. aproba strategia si programele de activitate pe termen lung;

 4. la propunerea Consiliului Director, supune dezbaterii si aproba dizolvarea organizatiei;

 5. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Asociatiei;

 6. analizeaza si aproba rapoartele intocmite de Consiliul Director si de cenzor, inclusiv descarcarea de gestiune;

 7. aproba dobandirea calitatii de membru al Asociatiei;

 8. alege si revoca cenzorul/ membrii Comisiei de cenzori;

 9. aproba luarea masurilor sanctionatorii propuse de catre Consiliul Director fata de membrii care se fac vinovati de incalcarea prevederilor Actului Constitutiv si ale Statutului Asociatiei;

 10. ia hotarari pe marginea propunerilor membrilor, propuneri redactate in scris cu cel putin 30 de zile inainte de intalnirea Adunarii Generale;

 11. numeste membrii de onoare ai Asociatiei;

Art. 28 Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi.

Art. 29 Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor Asociatiei. Sunt considerati membri ai Asociatiei cu drept de vot care pot participa la Adunarea Generala numai membrii care au cotizatia achitata integral. Daca la prima convocare, nu se intruneste numarul necesar de membri pentru ca Adunarea sa fie legal constituita, Adunarea Generala se reprogrameaza in termen de 7 zile, iar lucrarile se vor desfasura indiferent de numarul celor prezenti, hotararile fiind luate cu majoritatea simpla a celor prezenti. In acest caz, convocarea se va transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Prima convocare se va face de catre presedintele Consilului Director prin orice forma de comunicare scrisa, fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile inainte de data la care va avea loc sedinta.Convocatorul va cuprinde data convocarii si ordinea de zi. Convocarea se mai poate face si la cererea a jumatate plus unu din numarul membrilor cu drept de vot, cu cel putin 20 zile inainte de data la care se doreste a avea loc sedinta Adunarii Generale.

Atunci cand unul din punctele inscrise pe ordinea de zi vizeaza modificarea Actului Constitutiv si/sau a Statutului, convocatorul va cuprinde textul integral al modificarii propuse.

Art. 30 In cazul in care deciziile privesc modificarea Actului Constitutiv si/ sau a Statutului, transmiterea integrala sau partiala a patrimoniului Asociatiei, alegerea organelor de conducere, precum si orice alta chestiune de natura sa puna in discutie existenta sau scopul Asociatiei, cu exceptia fuziunii sau divizarii, cvorumul necesar la prima convocare va fi de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot. In caz de lipsa de cvorum, Adunarea Generala se va intruni in conditiile iterate in art. 29, va putea adopta hotarari in mod valabil cu privire la chestiunile prezentate mai sus. Hotararile se vor adopta cu majoritate simpla.

Art. 31 La inceputul fiecarei intruniri, Adunarea Generala procedeaza la desemnarea biroului de sedinta, compus din presedinte si un secretar. Presedintele prezideaza sedinta, prezinta ordinea de zi si conduce dezbaterile.

Art. 32 Au acces la Adunarile Generale toti membrii. Votul in Adunarea Generala se face prin ridicare de mana sau in scris. In cazul in care se aleg organele de conducere, pentru modificarile de Statut/ Act Constitutiv votul este secret, exprimarea acestuia urmand a se realiza obligatoriu in forma scrisa. Votul este secret si in cazul luarii altor decizii, la propunerea a 2/3 din membrii prezenti.

Art. 33 In cadrul Adunarilor Generale, persoanele juridice sunt reprezentate prin reprezentantul legal sau printr-o alta persoana din cadrul societatii desemnata prin intermediul unei imputerniciri semnate si stampilate de catre administator.

Art. 34 Fiecare membru dispune de un singur vot in Adunarea Generala. Delegatii nu pot reprezenta decat membrul/membrii pentru care le-a fost data imputernicire.

Art. 35 Presedintele, membrii Comitetului Director pot fi asistati de avocat.

Art. 36 Secretarul sedintei intocmeste un proces-verbal al deliberarilor si hotararilor Adunarii Generale. Procesele verbale se redacteaza fara spatii goale si fara stersaturi si se semneaza de catre Presedintele Consiliului Director si Secretar.

Art. 37 Membrul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot, conform art. 22 din Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii actualizata.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 38 Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociatiei si este format din toti membrii fondatori, pentru un mandat de 6 ani: presedintele Asociatiei, vicepresedintele si membrul-secretar. Mandatele lor pot fi reînnnoite. Membrii Consiliului Director sunt reeligibili nelimitat.

Art. 39 Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a jumatate din numarul membrilor. Convocarea se face prin orice forma de comunicare scrisa, e-mail, fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data la care va avea loc sedinta sedinta Consiliului Director. Convocatorul va specifica ordinea de zi a sedintei.

Art. 40 Consiliul Director este statutar intrunit in prezenta majoritatii absolute a membrilor sai (jumatate plus unu). Daca la prima convocare, nu se intruneste cvorumul statutar, se procedeaza la o noua convocare, care va avea loc in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la cea anterioara. La a doua convocare, Consiliul Director este intrunit statutar indiferent de numarul membrilor prezenti, hotararile fiind luate cu majoritatea simpla a celor prezenti. In acest caz, convocarea se va transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Art. 41 Consiliul Director ia hotarari valabile cu majoritatea simpla a voturilor membrilor sai. In caz de blocaj (totalitatea voturilor pentru sa fie egale cu totalitatea voturilor contra), votul Presedintelui este decisiv. Deliberarile Consiliului Director vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de catre Presedintele Consiliului si de persoana care a asigurat secretariatul sedintei.

Art. 42 Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 1. Propune Adunarii Generale modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei;

 2. Propune Adunarii Generale dizolvarea organizatiei;

 3. Propune Adunarii Generale numirea/revocarea cenzorului/ membrilor Comisiei de cenzori;

 4. Intocmeste regulamentele de ordine interioara, care fac parte integranta din statut;

 5. Ia masurile necesare pentru indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;

 6. Promoveaza si apara interesele membrilor;

 7. Promoveaza strategia si programele Asociatiei;

 8. Hotareste infiintarea de societati, urmand ca dividendele obtinute, care nu sunt reinvestite, sa fie folosite in vederea realizarii scopului Asociatiei;

 9. Asigura relatiile majore cu organele locale ale administratiei publice centrale şi locale, cu federatii si cu alte organisme asemanatoare;

 10. Angajeaza Asociatia in relatiile cu diverse organisme interne si internationale, guvernamentale sau neguvernamentale;

 11. Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;

 12. Analizeaza raportul anual al cenzorului/ Comisiei de cenzori pentru anul care a trecut si Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul in curs si le prezinta spre aprobare Adunarii Generale;

 13. Accepta bursele, donatiile, legatele, sponsorizarile in favoarea Asociatiei;

 14. Hotaraste cu privire la achizitia si instrainarea bunurilor Asociatiei, precum si cu privire la contractarea bunurilor si serviciilor necesare in scopul desfasurarii de catre Asociatie a activitatilor specifice, inclusiv a serviciilor financiare, in limitele stabilite de Adunarea Generala;

 15. Propune Adunarii Generale noii membri ai Asociatiei;

 16. Stabileste necesarul de personal si retributia acestora;

 17. Hotaraste schimbarea sediului principal;

 18. Analizeaza si hotaraste cu privirea la angajarea reprezentantilor juridici, ce vor asigura consultanta, suportul, reprezentarea si asistenta juridica in orice problema legata de asociatie si de membrii acesteia;

 19. Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 43 Consiliul Director al Asociatiei este compus din urmatoarele persoane:

1. SAULEA GABRIELA-CAMELIA – Presedinte;

2. POP ANTOANELA-NARCISA – Vicepresedinte;

3. SAULEA MONICA – Membru-Secretar;

Art. 44 Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 45 Presedintele ales de Adunarea Generala are urmatoarele atributii si responsabilitati:

  1. Convoaca Consiliul Director si Adunarea Generala, pe care le prezideaza;

  2. Coordonează activitatea Consiliului Director;

  3. Supravegheaza modul de punere in aplicare de catre Consiliul Director a hotararilor Adunarii Generale si in general activitatea desfasurata de Consiliul Director;

  4. Reprezinta interesele Asociatiei in relatiile cu autoritatile publice locale sau centrale sau cu organisme neguvernamentale, persoanele fizice si juridice, putand angaja reprezentanti juridici, ce vor asigura consultanta, suportul, reprezentarea si asistenta juridica in orice problema legata de asociatie si de membrii acesteia;

  5. Impreuna cu membrii Consiliului Director, Presedintele informeaza membrii Asociatiei asupra activitatii desfasurate in perioada dintre doua sedinte ale Adunarii Generale;

  6. Reprezintă personal sau prin mandatar Asociatia si Consiliul Director in relaţiile cu tertii, cu diverse organisme guvernamentale sau neguvernamentale, din ţară sau străinătate;

  7. Incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, cu consultarea Consiliului Director.

In caz de indisponibilitate a Presedintelui, atributiile si responsabilitatile sale sunt preluate de un membru al Consiliului Director sau de catre o terta persoana asociatiei mandatata de catre Presedinte.

Art. 46 Controlul financiar intern va fi asigurat de catre un cenzor, ales de catre Adunarea Generala prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti pentru o perioada de 6 (sase) ani. In cazul in care numarul membrilor Asociatiei va depasi 15, prin Hotararea Adunarii Generale, va numi, pentru exercitarea controlului financiar intern, un cenzor in cadrul asociatiei. Totodata, in cazul in care numarul membrilor Asociatiei va depasi 100, Adunarea Generala va numi, pentru exercitarea controlului financiar intern, o comisie de cenzori, conform dispozitiilor art. 27 din din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii actualizata.

Art. 47 Cenzorul va avea urmatoarele atributii:

 • Verifica activitatea financiar-contabila si modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei ;

 • Verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei;

 • Certifica bilantul contabil incheiat anual;

 • Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale si Consiliului Director ;

 • Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 48 Nu pot fi cenzori ai Asociatiei:

 • persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la Asociatie.

Art. 49 Cenzorul va fi retribuit cu sume ce vor fi stabilite de Consiliul Director.

Art. 50 Cenzorul verifica gestiunea Asociatiei si raporteaza periodic Consiliului Director si Adunarii Generale rezultatele actiunilor facand propuneri pentru corectarea deficientelor constatate. Cenzorul poate participa la sedintele Consiliului Director sau Adunarii Generale fara drept de vot.

Art. 51 Cenzorul poate renunta la functia sa cu un preaviz de cel putin 30 de zile. In caz de imposibilitate de exercitare a functiei de catre cenzor, mai mult de 30 de zile.

CAPITOLUL VI

PatrimoniuL

Art. 52 Patrimoniul Asociatiei la momentul infiintarii este de 200 lei, constituit din contributia membrilor. Fondatorii vor contribui in cote egale la constituirea patrimoniului initial.

Art. 53 Patrimoniul Asociatiei se completeaza permanent cu cotizatiile fiecarui membru, cu taxe, donatii, legate, subventii, sponsorizari, cotizatii, contributii, contributii initiale ale membrilor simpli, drepturi de autor, bunuri mobile si imobile, fonduri obtinute din tara, in lei si valuta, de la persoanele fizice si juridice, din activitati proprii si din orice mijloace permise de lege precum si orice alte surse legale de finantare.

Art. 54 Veniturile principale ale Asociatiei provin din:

 • cotizatiile membrilor;

 • organizarea de manifestari sportive;

 • publicitate;

 • taxe;

 • donatii;

 • sponsorizari;

 • legate;

 • contributii si sprijin logistic din partea membrilor Asociatiei precum si a altor persoane fizice sau juridice, din tara sau strainatate;

 • fonduri alocate in vederea realizarii unor programe de dezvoltare in cadrul unor proiecte guvernamentale sau ale administratiei locale;

 • venituri realizate din activitati efectuate in conformitate cu dispozitiile legale;

 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

 • dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;

 • venituri realizate din activităţi economice directe;

 • resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

 • sponzorizarea de catre orice contribuabil cu un procent de 2 % din impozitul din venitul net impozabil, in conformitate cu prevederile art. 57 si 84 din Legea nr. 571/2003; procentul se poate modifica in functie de dispozitiile legale;

 • alte venituri prevăzute de lege.

Art.55 Adunarea Generala a Asociatiei, la propunerea Presedintelui Consiliului Director, stabileste valoarea cotizatiilor membrilor la patrimoniul Asociatiei, precum si termenele de plata ale acestora.

Art. 56 Asociatia poate deschide cont la orice banca din Romania sau strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 57 Asociatia poate infiinta societati comerciale, in conditiile legii.

Art. 58 Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

Art. 59 Din veniturile ramase dupa acoperirea tuturor cheltuielilor curente, Consiliul Director poate propune, modul de utilizare in scopul:

 1. Constituirii unui fond de rezerva;

 2. Realizarii unor investitii;

Art. 60 Patrimoniul va fi administrat de Consiliul Director si va fi utilizat in vederea realizarii scopului pentru care se constituie prezenta Asociatie.

Art. 61 Asociatia poate investi in proprietati imobiliare, depozite bancare, drepturi de autor sau orice alte forma de investitie. Investitiile vor fi garantate.

Art. 62 Pentru a-si indeplini obiectivele specificate in statut si pentru a-si mari patrimoniul, Asociatia poate inchiria sau vinde proprietati, drepturi de reproducere, know-how, etc. asumandu-si obligatiile provenite din aceste transferuri.

CAPITOLUL VII

RESPONSABILITATI

Art. 63 Persoanele care indeplinesc functii de conducere, de executie si de control in cadrul Asociatiei raspund potrivit legii de consecintele actiunilor pe care le aproba sau le executa, si de prejudiciile ce ar putea rezulta in conformitate cu responsabilitatile ce le revin potrivit prevederilor Statutului.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art. 64 Asociatia se dizolvă:

   a) de drept;

   b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

   c) la propunerea Consiliului Director.

 Art. 65 Asociatia se dizolvă de drept prin:

  1. nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

  2. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

  3. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 66 Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 67 Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se fac cu aprobarea Adunarii Generale, cu votul a acel putin 4/5 din totalul membrilor afiliati, in conformitate cu prevederile prezentului Statut si cu dispozitiile O.G. nr. 26/2000.

Art. 68 In cazul dizolvarii sau lichidarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii vor fi transmise unei sau mai multor persoane juridice cu scop identic sau asemănător, printr-o hotarare. Lichidatorul persoana fizica sau reprezentantii permanenti ai lichidatorului persoana juridica, trebuie sa aiba calitatea de lichidator autorizat in conditiile legii. Lichidatorul isi va indeplini mandatul cu respectarea dispozitiilor O.G. nr. 26/2000 si sub controlul Cenzorului.

CAPITOLUL IX

PERSOANE IMPUTERNICITE

Art. 69 Persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice asociatiei ASOCIAŢIA CALATORIA DIVORTULUIeste: CATALIN ANDREEA-FLORICA, cetăţean român, domiciliata în Mun. Bucuresti, sector 6, Bdul Iuliu Maniu nr. 184, bl. G2, sc. A, et. 5, ap. 20, posesoare a CI seria RR nr. 476615, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2, la data de 21.08.2007, CNP 2821024204094, sa efectueze urmatoarele activitati:

 • sa desfasoare procedurile necesare in vederea dobandirii personalitatii juridice pentru ASOCIAŢIA CALATORIA DIVORTULUI”;

 • sa obtina documentele necesare constituirii Asociatiei;

 • sa reprezinte asociatia la instanta competenta in vederea inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor, avand dreptul sa semneze in numele acesteia orice acte, sa achite taxe, sa formuleze cereri;

 • sa solicite si sa obtina hotararea judecatoreasca si certificatul privind inregistrarea in registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Art. 70 Litigiile eventuale aparute in baza activitatilor Asociatiei vor fi solutionate de pe cale amiabila. In cazul unor neintelegeri, litigiul se va solutiona conform legislatiei romane in vigoare.

Art. 71 Prezentul Statut este valabil pe toata durata existentei Asociatiei, modificarea sau completarea sa urmand a se face numai in forma scrisa si cu respectarea prevederilor legale. Membrii Asociatiei recunosc prin aderare, prevederile prezentului Statut fiind intrutotul de acord cu acesta.

Art. 73 Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu normele legale in vigoare.