Principiile fundamentale în MEDIEREA pentru DIVORȚ

Publicat

Acceptul în cunoştinţă de cauză – părţile au dreptul de a fi informate cu privire la mediere, pentru a participa în procesul de mediere şi a lua decizii în cunoştinţă de cauza. Această informare se face întotdeauna înainte de procesul de mediere , în etapă de convenire/pregătire a medierii.

Caracterul voluntar al medierii – părţile au dreptul de a decide liber dacă acceptă participarea în proces, dacă parcurg întregul proces de mediere  şi dacă încheie un acord de soluţionare a disputei.

Autodeterminarea – părţile au dreptul să-şi definească ele însele problemele de rezolvat, interesele, soluţiile şi să decidă liber asupra acelei soluţii care este cea mai convenabilă din perspectiva intereselor lor. Mediatorul nu consiliază părţile, nu propune soluţii şi nu decide soluţia de rezolvare a disputei în locul părţilor.

Părţile au dreptul de a alege şi respectiv a acceptă mediatorul pe care-l investesc cu încredere pentru  a conduce procesul de mediere.

  • Neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului: neutralitate – mediatorul nu trebuie să se afle în conflict de interese faţă de părţi sau faţă de obiectul conflictului; imparţialitate – mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor şi să asigure echilibrul de putere la masa medierii.
  • Confidenţialitate : mediatorul va asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor comunicate de părţi pe tot parcursul procedurii de mediere. Acest principiu interzice mediatorul să acţioneze ca avocat al vreuneia dintre părţi, în timpul şi după desfăşurarea procesului de mediere. Totodată din acest principiu rezultă şi imposibilitatea părţilor şi a organelor judiciare de a chema mediatorul în instanţa în calitate de martor.

 Avantajele medierii faţă de soluţionarea disputei pe cale judiciară

Ca modalitate de soluţionare a disputelor, medierea prezintă certe avantaje pentru părţi:

  • Soluţia aparţine părţilor

Responsabilitatea şi autoritatea de a ajunge la un acord revine părţilor în conflict. Acestea au dreptul să facă propriile alegeri şi să decidă liber soluţia de încetare a disputei.

  • Soluţia este mulţumitoare pentru ambele părţi (câştig-câştig )

Medierea analizează cauzele de fond ale problemei şi permite găsirea unor soluţii şi remedii creative, adaptate la nevoile şi resursele părţilor în dispută.

Soluţia este mulţumitoare pentru ambele părţi tocmai pentru că răspunde intereselor părţilor, iar acestea sunt direct implicate în negociere şi decizie.

  • Îmbunătăţeşte sau păstrează relaţiile dintre părţi

Medierea priveşte în viitor, ajutând atât la rezolvarea problemelor  cât şi la păstrarea sau îmbunătăţirea relaţiilor.

  • Modul de lucru este flexibil, iar discuţiile au loc într-un cadru informal

Întâlnirile părţilor cu mediatorul au loc în zilele şi la orele convenite de mediator cu părţile. Locul medierii se stabileşte de participanţii în mediere –mediator  şi părţi- de comun acord. Părţile sunt libere să discute toate aspectele disputei din perspectiva proprie.

Părţile  se pot consulta pe parcursul procesului de mediere cu orice persoană de încredere, care le poate consilia pentru a ajunge la un acord care să răspundă cel mai bine inteselor lor.

  • Permite o rezolvare mai rapidă şi mai puţin costisitoare pentru părţi decât în instanţa de judecată

De regulă, medierea se desfăşoară în cadrul mai multor întâlniri, după o agenda agreată de toţi participanţii astfel încât în medie în 2 luni se poate finaliza.

Costurile medierii presupun acoperirea onorariului mediatorului care se achita, de regulă, în mod egal de către părţi şi a altor cheltuieli aferente prestării de serviciu, dacă este cazul ( ex. costuri de deplasare mediator). Nu există taxe de timbru sau alte taxe de serviciu. Părţile pot participa în mediere fără a fi  asistate de avocaţi, consilieri juridici, ceea ce înseamnă costuri reduse pentru părţi faţă de costurile în cazul apelării la organele de justiţie. De multe ori, părţile îşi pot stabili de comun acord criterii obiective de evaluare a unui bun sau a unei situaţii, ceea ce le scuteşte în mediere de plata unor experţi, cum se întâmplă adresea în cazul unui proces judiciar.

  • Asigură confidenţialitatea

Medierea nu se desfăşoară în cadru public. La mediere participa mediatorul, părţile şi eventual alte persoane acceptate de părţi şi mediator ca participanţi în procesul de mediere (avocaţi, rude, consultanţi, experţi).

Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor aflate pe parcursul medierii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (ex. cazul în care interesul unui minor este în pericol)

Divorce Journey susține rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre soți și promovează medierea în locul altor alternative de pronunțare a divorțului.

Contact: +4 0770 403 924 / guide@divorcejourney.ro

Pentru a fi la curent cu tot ce urmeaza sa postam, urmareste-ne pe Facebook.