Procedura de DIVORT prin MEDIERE

Publicat

Procedura de divort prin mediere implica doi pasi:

Etapa 1 – Convenirea medierii (Pregătirea medierii)

1. Una dintre părţi sau toate părţile în dispută se pot adresa unui mediator pentru serviciul de mediere. Mediatorul este ales şi acceptat de către părţi.
2. Mediatorul va sta de vorbă cu partea/ părţile care i se adresează, pentru a se informa cu privire la caz şi pentru a le informa despre mediere, efectele acesteia şi regulile aplicabile, astfel încât părţile să poată decide în cunoştinţă de cauza participarea în proces.
3. Dacă medierea este metoda potrivită de soluţionare a disputei, dacă solicitantul decide să încerce soluţionarea prin mediere şi dacă mediatorul se consideră competent şi neutru, solicitantul va completă o cerere prin care solicită iniţierea procedurii de mediere.
4. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi la mediator, mediatorul va demara procedura de contactare a celeilate părţi şi îi va transmite o invitaţie la o discuţie în vederea informării cu privire la mediere şi evaluării posibilităţii de rezolvare prin mediere a disputei. Mediatorul ales de solicitant (prima partea) sub condiţia acceptării și de către cea de-a două parte poate pregăti medierea şi poate lucra cu ambele părţi împreună pentru rezolvarea disputei.
5. În cazul în care părţile sunt decise să încerce rezolvarea disputei prin mediere, iar mediatorul este acceptat de către ambii participanţi, se încheie contractul de mediere. Medierea nu poate avea loc în lipsa unui contract de mediere semnat de către ambele părţi şi mediator.

Etapa 2 – Medierea (Procesul de mediere propriu-zis)

Disputa se poate soluţiona într-o sesiune (întâlnire) de mediere sau în mai multe, în funcţie de complexitatea cazului şi disponibilitatea părţilor. Părţile, împreună cu mediatorul, vor agrea planificarea sesiunilor de mediere.

În cazul, în care părţile ajung la o înţelegere, această poate fi menţionată în scris –acordul de mediere – în funcţie de dispoziţiile legii sau de decizia părţilor, după caz. Acordul este actul părţilor în dispută. Acordul se redactează de mediator şi se semnează doar de către părţi. Acordul poate fi redactat şi de avocaţii părţilor, când părţile sunt asistate/reprezentate în mediere de avocaţi. Acordul se înmânează părţilor din mediere, astfel încât fiecare parte va primi cel puţin un exemplar al acordului. Acordul părţilor are valoarea de contract conform legii. Mediatorul nu păstrează acordul de mediere.

Acordul rezultat din procedura de divort prin mediere poate fi autentificat la notar sau prezentat instanţei judecătoreşti, care pronunţă o hotărâre în baza acestuia, hotărâre cu valoare de act autentic. Procedura judiciară de consfinţire a acordului de mediere este necontencioasă.

În cazul în care medierea are loc după data la care părţile au înregistrat dispută pe rolul instanţelor judecătoreşti, acordul de mediere semnat de părţi se prezintă instanţei în vederea stingerii litigiului. Instanţa de judecată va pronunţa o hotărâre prin care se încuviinţează învoială părţilor cuprinsă în acordul de mediere. Mediatorul este obligat prin lege să informeze instanţa despre rezultatul medierii.

În toate cazurile, indiferent de rezultatul medierii, mediatorul şi părţile în dispută încheie un proces verbal de închidere a procedurii de mediere, în care sunt consemnate numai aspecte referitoare la : dacă s-a parcurs întregul proces de mediere sau nu, dacă părţile au ajuns la un acord sau nu, dacă au fost soluţionate toate problemele sau nu, dacă părţile au fost asistate în timpul medierii şi care a fost rolul asistenţilor (avocaţi, consilieri juridici, alte tipuri de consilieri), dacă au participat experţi agreaţi de părţi şi rolul acestora. Pot există şi alte menţiuni agreate de către părţi şi mediator.
Procesul verbal nu va conţine termenii acordului părţilor.
Mediatorul şi părţile vor semna procesul verbal şi fiecare dintre ei va păstra câte un exemplar al acestuia.

Pentru detalii și stabilirea unei consultații de mediere cu specialistul Divorce Journey contactează-ne.

Contact: +4 0770 403 924 / guide@divorcejourney.ro